Aká je najlepšia pokročilá matematická aplikácia?

Existuje mnoho dôvodov, prečo ľudia potrebujú pokročilých matematická aplikácia. Niektorí ľudia ho môžu potrebovať, aby im pomohol pri školských úlohách, zatiaľ čo iní ho môžu použiť na osobné obohatenie alebo ako nástroj na profesionálny rozvoj. Niektorí ľudia môžu navyše potrebovať aplikáciu, ktorá im pomôže s konkrétnymi problémami, ktorým čelia na hodinách matematiky, ako napr naučiť sa riešiť zložité rovníc alebo prácu so zlomkami a desatinnými miestami.

Pokročilá matematická aplikácia musí byť schopná:
-Zobrazte matematické vzorce a rovnice na obrazovke používateľa
-Umožnite používateľom zadávať matematické problémy a riešenia do aplikácie
-Poskytnite spätnú väzbu k riešeniu používateľa, aby ste mu pomohli zlepšiť jeho matematické zručnosti

Najlepšia pokročilá matematická aplikácia

Algebrátor

Algebrator je softvérový program, ktorý pomáha študentom učiť sa algebru. Je ľahko použiteľný a poskytuje podrobné pokyny a spätnú väzbu, keď používateľ postupuje. Algebrator tiež obsahuje knižnicu s viac ako 1,000 problémami, takže používatelia si môžu precvičiť svoje zručnosti pri rôznych problémoch.

Javor

Javor je strom, ktorý rastie v miernom podnebí. Strom má hladkú, červenohnedú kôru, ktorá je často hlboko rozrytá. Listy sú striedavé, dlhé a úzke a majú zúbkované okraje. Kvety sú malé a biele a plodom je malá guľatá guľa.

Math Toolbox

Math Toolbox je softvérová aplikácia, ktorá poskytuje matematikom širokú škálu nástrojov a zdrojov, ktoré im pomôžu riešiť matematické problémy. Aplikácia obsahuje množstvo nástrojov na riešenie rovníc, nerovníc a sústav rovníc; Grafické kalkulačky; a ďalšie matematické nástroje. Math Toolbox obsahuje aj návody a podporné materiály, ktoré používateľom pomôžu naučiť sa používať aplikáciu.

MyMathLab

MyMathLab je softvérový program, ktorý pomáha študentom učiť sa matematiku. Obsahuje množstvo nástrojov, ktoré študentom uľahčujú pochopenie a používanie matematických pojmov. MyMathLab je možné používať na počítači alebo tablete a je k dispozícii v angličtine a španielčine.

MyMathLab má množstvo funkcií, ktoré uľahčia študentom učenie sa matematiky. Zahŕňa nástroje, ktoré pomáhajú študentom pochopiť a používať matematické pojmy, vrátane:

-Interaktívne vzdelávacie prostredie, ktoré študentom uľahčuje skúmanie matematických konceptov
-Nástroj, ktorý pomáha študentom precvičovať si riešenie rovníc a nerovníc
-Pomôcka, ktorá pomáha žiakom precvičiť si prácu so zlomkami

Mathway

Mathway je webová stránka, ktorá poskytuje online doučovanie matematiky a pomoc s domácimi úlohami. Ponúka množstvo zdrojov vrátane interaktívnych nástrojov, video lekciía kalkulačky. Mathway tiež ponúka personalizovanú pomoc pre študentov všetkých úrovní matematických schopností.

WolframAlpha

WolframAlpha je výpočtový znalostný engine, ktorý poskytuje širokú škálu výpočtových schopností vrátane prirodzených jazykové spracovanie, analýza údajov a strojové učenie. Dokáže odpovedať na otázky o čomkoľvek, od základnej matematiky až po zložité vedecké teórie. WolframAlpha môže tiež vytvárať grafy a tabuľky, ako aj hrať hry a riešiť hádanky.

Prieskumník trigonometrie

Trigonometry Explorer je bezplatný online nástroj, ktorý pomáha študentom naučiť sa trigonometriu. Tento nástroj obsahuje množstvo funkcií vrátane kalkulačky, interaktívneho vzdelávacieho prostredia a kartičiek. Kalkulačka umožňuje študentom vypočítať základné goniometrické funkcie a interaktívne vzdelávacie prostredie umožňuje študentom skúmať rôzne pojmy v trigonometrii. Funkcia kartičiek umožňuje študentom precvičiť si trigonometriu formou kvízov na rôzne témy.

Calculus Express

Calculus Express je softvérový program založený na kalkulácii, ktorý umožňuje študentom riešiť problémy a učiť sa koncepty kalkulu. Program obsahuje množstvo funkcií, ako sú interaktívne návody, sady problémov a video prednášky. Calculus Express je dostupný online a ako desktopová aplikácia.

Hlavné

Prime je robotický pes, ktorý navrhli profesor Charles Xavier a študent profesora X Erik Lehnsherr. Pes bol vytvorený ako Xavierov osobný spoločník a bodyguard.

Psík je zmes bieleho labradorského retrievera a nemeckého ovčiaka. Má schopnosť premeniť sa na výkonnú robotickú formu známu ako „Prime“, ktorá má zvýšenú silu, rýchlosť, obratnosť a reflexy. Prime môže tiež lietať pomocou svojho jetpacku.

V Marvel Cinematic Universe sa Prime prvýkrát objavuje vo filme X-Men: Days of Future Past (2014), kde pomáha X-Men zabrániť budúcnosti, v ktorej budú svetu vládnuť Sentinely. Neskôr sa objaví v X-Men: Apocalypse (2016), kde bojuje proti Apocalypse spolu s ostatnými X-Men a mutantmi.
Aká je najlepšia pokročilá matematická aplikácia?

Čo treba zvážiť pri výbere pokročilej matematickej aplikácie

-S akým typom matematiky potrebujete pomôcť?
- Aké vlastnosti sú pre vás dôležité?
- Ako jednoduché je používanie aplikácie?
-Je aplikácia cenovo dostupná?

Dobré vlastnosti

1. Schopnosť vytvárať vlastné pracovné listy a problémy.
2. Možnosť zdieľať pracovné hárky a problémy s ostatnými používateľmi.
3. Možnosť sledovať svoj pokrok v priebehu času.
4. Možnosť exportovať zošity ako súbory PDF alebo Excel.
5. Možnosť spojiť sa s ostatnými používateľmi online a požiadať o pomoc a diskusiu

Najlepšie aplikácie

Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď, pretože najlepšia pokročilá matematická aplikácia pre každého jednotlivého používateľa sa bude líšiť v závislosti od jeho potrieb a preferencií. Medzi obľúbené možnosti, ktoré však možno stoja za zváženie, patria Algebrator, MapleMath a Mathway.

Každá z týchto aplikácií má svoje silné a slabé stránky, no všetky ponúkajú komplexnú škálu funkcií, ktoré môžu študentom pomôcť naučiť sa a zlepšiť ich matematické zručnosti. Všetky tri aplikácie je navyše možné stiahnuť a používať zadarmo, takže nie je dôvod ich nevyskúšať!

Ľudia tiež vyhľadávajú

algebra, počet, geometria, trigonometria aplikácie.

Pridať komentár

*

*